Back to top

Hvorfor er godt indeklima interessant?

PC JAC 28/10/2020

Dit velbefindende afhænger af et godt indeklima

Et sundt og behageligt indeklima er afgørende for dit velbefindende. Ikke mindst fordi du typisk opholder dig ca. 80% af tiden indendørs.

På kontoret betyder indeklimaet ikke kun noget for dit velbefindende, men også meget for din produktivitet i arbejdet.

Derfor er overvågning, kontrol og notifikation med dit indeklima vigtigt.

De faktorer, der er vigtige for dit velbefindende er: Fugt, temperatur, støj, lys, partikler, og skadelige luftarter.

En tung, fugtig, varm og forurenet luft kan give dig hovedpine, koncentrationsbesvær og dårlig nattesøvn.

Du kan selv gøre noget

Heldigvis kan du selv gøre noget ved det, hvis du er opmærksom på det.

Hold indeklima-temperaturen konstant

Overvåg at temperaturen i alle rum holder sig mellem 18-22 c .Det er i dette temperatur-interval du fungerer bedst. Bliver det varmere bliver du sløv og bliver det koldere fryser du. Temperaturen påvirker dig også indirekte fordi et uopvarmet rum i kombination med fugt skaber kondens på overflader i rummet. Kondens er vand, og vand er vækstbetingelsen for skimmelsvamp.

Kontrollér indeklima-luftfugtigheden

Overvåg og hold den relative luftfugtighed (RF) nede. I sommerhalvåret under 60-65% og i vinterhalvåret under 40-45%.

Kommer RF over 75%, er der gode vækstbetingelser for eksempelvis skimmelsvamp. Skimmelsvampesporer findes over alt og kan kun bekæmpes ved at holde luftfugtigheden nede. En anden fugtighedsrelateret gene er husstøvmider. De trives med stigende RF op til 75%. Skimmelsvamp og husstøvmider giver irritation i øjne og luftveje, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.

Reducér mængden af skadelige luftarter (tVOC)

Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter, tre gange dagligt og hold døre åbne så vidt det er muligt (undtagelser er f.eks. badeværelsesdøren). Det reducerer mængden af skadelige luftarter.

Sørg for godt lys

Sørg for godt baggrundslys og godt direkte lys – sørg for at lyset er tændt når der er brug for det, og slukket når der ikke er brug for det.

Reducér støj

Lyde vi ikke har lyst til at høre er støj. Vi reagerer meget forskelligt på støj, men fælles er dog at opfattet støj opleves stressende og forstyrrende.

Overvåg dit støjniveau, det er første skridt til at gøre noget ved støjgenerne. Ofte kryber støj ind på ind på dig uden at du lægger mærke til det.

Reducér mængden af skadelige partikler 

Selv små partikler sætter sig i luftvejene og forårsager allergi, svimmelhed, luftvejslidelser og i værste fald hjertekarsygdomme. Den største synder til partikelforurening indendøre er stearinlys og støv. Støv kan indeholde meget forskelligt, f.eks. bakterier, kemikalier, svampesporer, afføring fra husstøvmider mv.

Sawux indeklimamåler

Disse gode råd skal følges op med en overvågning af indeklimaet så du kan reagere når grænseniveauerne overskrides. Sawux AQS, der er en indeklimamåler, er præcis skabt til dette formål. Den overvåger dit indeklima og kan give dig en notifikation – enten et lyssignal eller på din smartphone, når grænseværdierne overskrides. Den kan også aktivere en ventilator eller et vindue, hvis du har et sådant koblet til dit system. Endelig opsamler Sawux AQS data om dit indeklima, så du kan dokumentere dit indeklima og på baggrund af dine data tage smarte beslutni

SAW-AQS

nger om optimering af dit indeklima. Data er tilgængelig interaktivt for brugerne via de

res smartphone, f.eks. hvis de vil indrapportere dårligt indeklima og på PC for central

overvågning.

I private hjem, vil erfaringer omkring madlavning være interessante. P

å skoler hvor der er indlæringen der er på spil, kunne det være erfaringer omkrin

g spisefrikvarteret. På kontoret, hvor det er arbejds-produktiviteten der er afgørende, kunne det være erfaringer omkring de sidste arbejdstimer.

Du kan også koble en SAW-AUD til som kan monitorere støjniveauet.

Der er mange muligheder. Skriv dine ideer til os i kommentarfeltet.

SEND EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *