Back to top

Hvordan beregner jeg ROI ?

sawux 18/06/2020

ROI


Return On Investment (ROI) er en almindelig anvendt metode til at finde afkastet i et projekt og til at prioritere projekter indbyrdes.
Arbejdet med at beregne ROI afhænger af projektets størrelse og  hvor datadrevet organisationen i øvrigt er. Energiledelse kan være alt fra et stort team til en enkelt person med en smartphone. Vigtigt er det, at indsatsen afpasses til projektets størrelse og udbytte.

Forarbejde


Forarbejdet til alle ROI-beregninger er et overblik over nuværende forbrug, en ”baseline” og det forventede forbrug efter installation af Sawux-systemet. I sin simple form, kan det være den seneste el-regning og en identifikation af el-syndere. Vores erfaring er, at organisationen som regel godt ved hvem synderne er, f.eks. en sodavandsautomat eller en displayskærm, der står tændt hele natten.

Efterkalkulation


Efterkalkulation foretages efter ”Reporting Period” ved at sammenligne ”adjusted Baseline” med det rapporterede forbrug i perioden.  Det er sandhedens time, for det er her besparelsen dokumenteres og det er her det efterkalkuleres om business casen holder.

SMV’er


For mange små og mellemstore virksomheder giver det et højt ROI at gennemføre selv små Sawux-projekter og én enkelt medarbejder med en smartphone eller PC er alt hvad der behøves af organisatorisk forankring. ROI-beregningen kan gøres meget simpel.”Tilbagebetalingstid” vil i de fleste tilfælde være et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Det vigtigste er at komme i gang.

Store organisationer


Større organisationer, der f.eks. aflægger CO2- eller CSR-regnskaber eller organisationer der er meget datadrevet, har behov for mere detaljerede forarbejder og beregninger. De følger måske endda ISO 50001 standarden.  Her bruges der mere tid på at fastlægge ”baseline”; beregne ”adjusted baseline” (justeret for f.eks. produktionsvolume, kapacitetsudnyttelse i et møderum eller bygning, udelys eller lignende). ROI beregnes her ved NAV-metoden.

Sawux står klar med råd og vejledning for både små og store projekter. Kontakt os direkte.

Hvordan beregner jeg ROI ? 1

SEND EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *